Skúška

26.05.2012 00:00

S Gipsy sme úspešne zložili skúšku ZM