Bart - Gymor Campo

                                            R.I.P         * 7.2.1999   + 19.2.2012

                                                  Preteky na ktoré najradšej spomíname:

                                              Účasť na MS-BO 2004 FMBB Fohnsdorf Austria

                                                         Memoriál Eda Kubana, 1. miesto

                                 Memoriál Jaroslava Lisona, IPO1, 1.miesto + najlepšia obrana 99,5 b

                                                            Kláštorský pohár, 1. miesto

                                     Turčianske Kľačany 2000, O najlepšieho psa obranára, 1. miesto

                           Pohár starostu Sučany, 1. miesto + najlepšia poslušnosť, najlepšia obrana 99 b

                                                LVT - Jelenec, 1. miesto + najlepšia obrana 93 b

                                           Grand Prix - Vrbové 2002, IPO1 + najlepšia obrana 96 b

                                   Putovný pohár Turany - súťaž dvojíc, 2. miesto + najlepšia obrana

                                               MSR - BO Vrbové, 2. miesto + najlepšia obrana 96 b

                                                     Kolačno, 4. miesto + najlepšia obrana 99 b

                                         MM MSR - BO Pohranice, 4. miesto + najlepšia obrana 93 b

                                                           O pohár starostu Sučany, 5.miesto