Gipsy

              Vanessa de Alphaville Bohemia sa narodila 2.11.2010 v chovateľskej stanici De Alphaville Bohemia.