O putovný pohár starostu obce Turany

16.09.2001 10:00
Kynologický prebor v Turci

Kynologický klub Turany organizoval dňa 16.9.2011 na športovej strelnici Tibín už 4. ročník

preboru  "O putovný pohár starostu obce Turany". Na kvalitne pripravenom prebore sme

privítali výborne pripravené súťažné dvojice so svojimi psami. Táto súťaž bola organizovaná pre

dvojčlenné družstvá psovodov a psov podľa národného skúšobného poriadku SVV-1. Súťažné

dvojice boli rozdelené do skupín podľa disciplín. Prvý psovod stopa a poslušnosť, druhý psovod

obrana a poslušnosť. Organizátori si vyhradili podmienku, aby jeden pes v družstve mal maximálne

skúšku prvého stupňa, druhý pes bez obmedzenia mx. skúšky. Po privítaní a otvorení preboru

za daždivého počasia prišiel štart prých súťažiacich. Súčasne prebiehali dve disciplíny, na

neďalekých lúkach boli prevedené pachové práce a na strelniciprebiehali cviky obrany. Súťažiaci

na stopách mali výborné podmienky, ktoré počtom bodov 96 zúročil Branislav Ondrka so psom

Agas Bigfor s KK Martin. Na obrane excelentným výkonom počtom bodov 99 sa predviedol

Martin Bariak so psom Clark Lufty. Po ukočení týchto disciplín nasledovali cviky poslušnosti.

Pri vyrovnaných výkonoch sa ako najlepší ukázal počtom bodov 98 Miroslav Nálevanko so

psom Enriko Konfort s KK Turany. Po krátkej prestávke nasledovalo vyhodnotenie celého

preboru, v ktorom sa poďakoval za súťažiacich p. Nálevanko rozhodcom p. Kačníkovi a Reiterovi

za korektné posúdenie preboru. Nemožno zabudnúť na kvalitný výkonfiguranta p. J. Tótha, ktorý

dodal punc kvality tomuto preboru.

Umiestnenie:

1. miesto Bariak Martin a pes Clark Lufty, Prievidza

               Klíma Jozef a pes Vanda, Prievidza

2. miesto Pálová Karin a pes Guana spod Pyramídy, Turany

              Mikláková Marcela a pes Goro Kysudská hviezda, Turany

3. miesto Nálevanko Miroslav a pes Enriko Konfort, Turany

              Kolok Peter a pes Ina Labbadia, Turany

4. miesto Dírer Ján a pes Gymor Campo, Martin

              Ondrka Branislav a pes Agas Bigfox, Martin

 

                                                                                                zdroj: Hlas Turian, číslo 3 november 2001